กวดวิชาบ้านครูมด

จริงๆ ทำไม คนไทย

ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ

ทั้งๆที่เรียนมามากแล้ว

แต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่า...อะไรกันแน่.

เรียนมาตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาเอก

ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อีก

สาเหตุคือ 1 ยังไม่จำเป็น

              2 ใจไม่กล้าอาย ไม่กล้าเริ่มต้น กลัวผิด.....

 หากคุณมีปัญหาตามที่ครูมดบอกมาหาครูมด

มาบ้านครูมดมีครูต่างชาติ

คอยพูดภาษาอังกฤษกับคุณทุกวัน

ตั้งแต่ 8.00-20.00 น. 

ลองให้โอกาสตัวเองใหม่อีกครั้ง บ้านครูมด

อยากพูดภาษาอังกฤษมาร่วมตัวกันที่นี้

เพื่อให้ชีวิตมีความแตกต่าง

และมีคุณค่าพร้อมมูลค่าทันที

ที่คุณ กล้า พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจ

ต้องมาเรียนบ้านครูมด วันละ  2 ชั่วโมง

คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทันที

ที่บ้านครูมด กล้ารับประกัน30-6 ช.ม. 

            ตามหลักสูตรของบ้านครูมด

              

               

 

              

                

                                                         

Visitors: 76,581