รวมภาพนักเรียนครูมด

 

 

บ้านครูมด โคราช

รับสอนพิเศษ ติวสอบเข้า ป.1 ม.1 ม.4

สอบเข้ามหาลัย ติวสอบ Toeic

รับสอนที่บ้าน รับบรรยายทุกวัน

ตรงตามหัวข้อที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องการ 

วิชาที่เปิด ภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิต ฟิซิกซ์ ภาษาไทย เคมี

สอนโดยครูที่จบสาขาโดยตรงและมีประสบการณ์  

รับสอนระดับ อ.1-ม.6 

                  การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นที่นิยมมากในขณะนี้เพราะเข้าสู่ AEC บ้านครูมดเห็นความสำคัญของการเรียนพูด เน้นการเรียนการสอนที่ฝึกพูดถาม-ตอบทั่วไป เพื่อให้ผู้เรียนปรับตัวก่อนสอนหัวข้อต่างๆโดยครูผู้สอนจะบอกโครงสร้างของประโยคต่างๆให้ผู้เรียนค่อยๆเข้าใจและนำมาพูดได้จริงๆในชีวิตประจำวัน ทุกคนที่มาทุกเรียนบ้านครูมดต้องมีทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียนที่ถูกต้องเข้าใจจริงๆ 

                  ครูมด รับบรรยายทุกหัวข้อที่โรงเรียน หน่วยงาน ต้องการ ติดต่อได้ที่ 086-781-2521 

                  

                                    ครูมดรับบรรยายและจัดกิจกรรม เรียน เล่น รู้  ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

Visitors: 76,581