หน้าใหม่

  ครูมดให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาสำหรับนักเรียนมากที่สุดคะ.และได้จัดโครงการปันความรู้ให้น้องในเขตห่างไกล ที่เข้าไม่ถึงครูมดเป็นประจำทุกปี ด้วยการพาทีมงานติวเตอร์ทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ไปบรรยายเปิดแคมป์สอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ ในเขตต่างอำเภอโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคะ แม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความรู้ที่จะปันให้กันแต่ครูมดและทีมงานจะไม่ท้อถอยเรามาร่วมแรงร่วมใจกันสานฝันให้อนาคตของชาติให้มากที่สุดเท่าที่ครูมดจะทำได้คะ

                                    

 

 

                              แค้มป์ภาษาอังกฤษโรงเรียนวังน้ำเขียว คะ

                              

                                

                                

                                

                                

                                

                                        

                                

                                

Visitors: 76,579