ครูมดดูดวง

    เพราะความเชื่อส่วนตัวของครูมด

ที่ชอบดูดวงจึงเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนที่รู้จักกันเอง

และบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม หน่อยงานต่างๆ

ที่ให้เกียรติครูมดไปร่วมงานดูให้พนักงานในองค์กร

ด้วยพลังความเชื่อและศรัทธาจึงทำให้เกิด แม่หมอมด

 มากว่า30 ปี ที่ทำให้ครูมดพอจะมีความสามารถด้านนี้อยู่บ้างคะ

แต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะค่ะ

สนใจโทรมานัดล่วงหน้าค่ะ

 

 

 

 เวปเพื่อนบ้าน

 

ศูนย์รวมดูดวง

Visitors: 59,658