ทดสอบภาษาอังกฤษ

 ครูมดสืบค้นหาแบบฝึกหัดทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลของเว็บที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจมาให้หนูๆได้ลองฝึกทักษะภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นเพื่อเพิ่มทักษะภาาาอังกฤษ โดยแบ่งตามระดับชั้นค่ะ และเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว โดยต้องทำผ่านสื่อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยการดูแลและแนะนำของครอบครัวนะค่ะ

 ตัวอย่างคะ่

 1.จับคู่ประโยคคำถาม-คำตอบที่สัมพ้นธ์กัน

 กดที่นี่ทำแบบทดสอบดูนะคะ

 

 2.เรื่องการใช้ verb to be ค่ะ เลือก verb to be ตอบในประโยคนะคะ(สำหรับผู้หัดเรียนใหม่คะ)

 กดที่นี่ทำแบบทดสอบค่ะ

 

 3.เรื่องการเลือกใช้ verb to have เลือกใช้ have has ตอบในประโยคนะค่ะ

  VERB TO HAVE (present tense) | level: Beginner

 กดที่นี่ทำแบบทดสอบค่ะ

 

 4.ยากขึ้นมาอีกนิดนะค่ะ เลือกทั้ง  verb to be และ VERB TO HAVE คะ

 Which verb: TO BE or TO HAVE? | level: Beginner/Intermediate

 กดที่นี่ทำแบบทดลอบค่ะ 

 

 5.ยากขึ้นมาอีกนิดนะค่ะ เลือกทั้ง  verb to be และ VERB TO HAVE คะ

Complete each of the following sentences with the correct form of the verb TO BE or the verb TO HAVE:

 กดที่นี่ทำแบบทดสอบค่ะ

 

 6.มาถึงเรื่อง คำนำหน้านาม(Articles) ที่ใช้กันบ่อยคือ a,an,the คะ ลองทดสอบดูนะคะว่าอะไรใช้กับอะไรค่ะ

  6.1 topic: Articles: A or AN? | level: Beginner

 กดที่นี่ทำแบบฝึกหัดค่ะ

  6.2 topic: Articles: A or AN? 2 | level: Beginner

 กดที่นี่ทำแบบฝึกหัดค่ะ

  6.3 topic: Articles: A or THE? | level: Beginner

 กดที่นี่ทำแบบฝึกหัดค่ะ

     เหนื่อยกันหรือยังค่ะ. ไปพักสมองเปิดหนังสืออ่านสักครู่.ว่า เขาใช้กันอย่างไร แล้วกลับมาตอบใหม่กันนะคะ่

  ครูมดจะหามาให้ทำบ่อยๆคะ

 อีกสักบทนะคะ ลองทำดูคะ

 

 7.Adverbs - How Long

 

For each sentence, choose the best word or phrase to complete the gap from the choices below.

 กดที่นี่ทำแบบฝึกหัดเลยค่ะ

 

 

 

Visitors: 76,579