ระดับอนุบาล(kindergarten)-ป.6(sixth grade)

 

 ครูมดสืบค้นหาแบบฝึกหัดทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลของเว็บที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจมาให้หนูๆได้ลองฝึกทักษะภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นเพื่อเพิ่มทักษะภาาาอังกฤษ โดยแบ่งตามระดับชั้นค่ะ และเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว โดยต้องทำผ่านสื่อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยการดูแลและแนะนำของครอบครัวนะค่ะ

 กดที่นี่ไปทำแบบฝึกหัดอนุบาลกันค่ะ

 กดที่นี่ไปทำแบบฝึกหัดชั้นป.1กันค่ะ

 กดที่นี่ไปทำแบบฝึกหัดชั้นป.2กันค่ะ

 กดที่นี่ไปทำแบบฝึกหัดชั้นป.3กันค่ะ

                                                                                    กดที่นี่ไปทำแบบฝึกหัดชั้นป.4กันค่ะ

                                                                                    กดที่นี่ไปทำแบบฝึกหัดชั้นป.5กันค่ะ

Visitors: 76,065