ระดับป.4(fourth grade)

มาเข้าสู่แกรมม่าร์(Grammar)กันได้แล้วนะคะ เริ่มจากบทเริ่มต้นก่อนนะค่ะ

การเลือกใช้ verb+to+be(is am are)เบสิคก่อนนะค่ะ

Choose the correct PRESENT TENSE form of the verb TO BE for each sentence.

1.เลือก verb to be ใส่ประโยคให้สมบูรณ์

กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ

ENGLISH GRAMMAR ONLINE TEST 
topic: VERB TENSES: The simple present tense 1 | level: Beginner

2.Fill in the blanks with the correct simple present tense form of the verb (in parentheses): 

EX: I ....... (read) every day. ตัวอย่างค่ะ. อย่าลืมนะคะประธานเป็นเอกพจน์ กริยาทำอย่างไร พหูพจน์ประธานทำอย่างไร

เติมคำกริยาลงในช่องว่างค่ะ

กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ

ทำเสร็จแล้วกด CHECK SCORE นะคะ คะแนนดีไหมเอ่ย?(ฺผิดตรงไหนกลับไปแก้ไขใหม่นะคะ)

3.VERB TENSES: The simple present tense 2 | level: Beginner

EX: Peter reads (read) every day.

เติมคำกริยาลงในช่องว่างค่ะ

กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัดกัน

 

Visitors: 66,585