ทดสอบภาษาอังกฤษม.ปลาย

Grammar ทั่วไปม.ปลายคะ.เมื่อเข้าหน้าทำแบบฝึกหัด ให้กดปุ่ม start นะคะ 

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด1คะ

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด2คะ

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด3คะ

Grammar เลือกเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างคะ fill in the blank

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด1คะ

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด2คะ

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด3คะ

เลือกคำที่ผิดในประโยค นะคะ find mistakes

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด1คะ

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด2คะ

 กดที่นี่ ทำแบบฝึกหัด3คะ

Visitors: 76,578