สาขา 2 หัวทะเล เซฟวัน

           บ้านครูมดเน้นๆวิชา ภาษาอังกฤษ เพราะครูมดสอนด้วยตนเอง 
             พูดภาษาอังกฤษได้จริง ต้องมาเรียนบ้านครูมด
Visitors: 76,579